M/s. Lima Fireworks
12, Patti Street,
Sivakasi-626123
Tamilnadu
India
 
Tel: +914562-274579, 278166
Fax: +914562-274578

 

Our Retail outlet
279, Velachery Main Road,
(Opposite to TNEB)
Velachery,
Chennai-600 042
Tamilnadu
India
 
Tel: 90033-555-44

Designed & Maintained by V-Soft Solutions